Framtidens byggmaterial

Hur vi kommer att bygga våra hus i framtiden kan man bara spekulera kring, men sannolikt kommer hållbarhet att vara en avgörande faktor. I vissa fall kan det dock kännas som att framtiden redan är här. Som exempel kan nämnas att forskare vid KTH har tagit fram ett nytt material i form av genomskinligt trä. De genomskinliga träpanelerna kan användas till att värma upp hus genom solenergi, vilket betyder att det är ett material som är dubbelt hållbart – dels för att det är gjort av trä, som är en förnybar råvara, dels för att det producerar värme från en förnybar energikälla (solen).

En annan fördel med det nya materialet är att det är starkare än vanligt trä. Tack vare att det är genomskinligt kan man också spara på energi, tack vare att mer ljus kommer in (så att man behöver färre elektriska lampor) och tack vare att huset kan värmas upp som ett växthus (så att man inte behöver ha lika många element eller andra värmekällor).

Om du vill vara med och bygga framtidens bostäder och hus, och arbeta med genomskinligt trä och andra futuristiska material, ska du börja söka till utbildningar eller leta jobb inom byggbranschen redan nu. På Netjobs.com kan du enkelt söka efter tjänster inom det område eller den bransch som är aktuell för just dig.

lycka-lite