Moderna byggmaterial

Något som vi tycker är intressant med byggbranschen är att man arbetar med en kombination av riktigt gamla och beprövade material och tekniker men även utifrån de senaste forskningsrönen inom till exempel materiallära. Vilka byggnadsmaterial som används har stor betydelse för byggnaders hållfasthet, väderskydd och isoleringsförmåga. Det är även en kostnadsfråga och man strävar ofta mot att hitta en balans mellan priset och de egenskaper man vill att materialet ska ha. En nackdel med moderna material kan vara att de per definition inte är särskilt beprövade. Vi kan testa dem under laboratoriemässiga förhållanden men vet inte riktigt vad som händer med materialet efter flera decenniers slitage. I den här texten ska vi titta på några av de intressantaste nya materialen men också skriva om byggmaterial som såg lovande ut men inte visade sig hålla måttet.

Nya material kan vara farliga

Ett område där det sker en mycket snabb utveckling eftersom det finns stora pengar att tjäna är isolerande utfyllnadsmaterial. cellplast i husfasader har blivit populärt eftersom det har många goda egenskaper i förhållande till sitt pris. Tyvärr är dock cellplast brandfarligt och flera uppmärksammade bränder i Sverige och utomlands antas ha förvärrats eller till och med orsakats av detta. Att cellplast kan antändas kommer inte som en överraskning, kunskapen om materialet fanns men de ansvariga valde att ta större hänsyn till budgeten än säkerhetsaspekten. I Sverige finns regler kring vad man får bygga med men när det gäller helt nya material hinner reglerna inte alltid med. Eternit måste också nämnas i sammanhanget. Materialet lanserades på 1940-talet som ett i princip outslitligt material. Perfekt som beklädnad av väggar och tak. Eternit består bland annat av asbest som man idag tror kan vara cancerframkallande, särskilt när eternitplattorna skadas.

Lyckade exempel på nya material

Nanocellulosa görs av träfiber och är alltså förnyelsebart men kan bli lika starkt som kevlar. Detta nya material kan komma att få många tillämpningar inom byggindustrin om det blir billigare att framställa. Ibland är nya material inte nya i egentlig mening utan något vi länge haft tillgång till men börjat använda på ett nytt sätt. Hö är faktiskt ett exempel på det. Tekniker för att bygga och isolera med hö har förfinats under senare år och det har stora miljömässiga fördelar. Med industrihampa kan man uppnå ännu bättre isoleringsförmåga och det forskas i stor skala på hur vi ska kunna dra nytta av denna kontroversiella men användbara växt. Betong och stål är material som ständigt förbättras och anpassas för specifika ändamål. Produktutveckling inom kända material är alltså vanligare än att man tar fram helt nya. Sverigetunnan.se är ett företag som ligger långt framme här, man använder glasfiber vid produktion av praktiska och förhållandevis billiga badtunnor.

lycka-lite