Bygga med skiffer

Skiffer är ett vackert naturmaterial

Det går naturligtvis trender inom byggmaterial som inom allt annat. Allt fler svenskar sneglar mot olika typer av stenmaterial för allt från terrasser, altaner och plattläggningar till husfasader. Eftersom vi historiskt är vana att bygga framförallt i trä, är det viktigt att efterforska vad det egentligen innebär att bygga i olika stenmaterial, innan man skrider till verket. Att bygga med skiffer har kommit att bli något av en trend de senaste åren. Skifferplattor har en modern look, samtidigt som de ger intryck av ett slags tidlös elegans. Stenarna utgör dessutom en tålig yta vilket öppnar möjligheter för många användningsområden. Skiffer kan exempelvis användas till stenmurar, golvplattor både inom- och utomhus samt bänkskivor i ditt kök. Det finns dock ett par saker att ta i beaktande.

Skiffer är ett tungt material

Stenfasader blir allt populärare

Särskilt för hemmafixaren är det viktigt att noga tänka igenom vilka utmaningar läggning av just skiffer medför. De flesta händiga husägare har ju begränsad vana av att arbeta med stenmaterial i jämförelse med träarbeten. En aspekt som är förvånansvärt lätt att glömma i planeringsstadiet är att skiffer, som alla stenmaterial, är mycket tungt. Att använda sig av frakt med lastbil kommer sannolikt vara nödvändigt för omfattande arbeten som exempelvis större golvytor och trädgårdsmurar. Fundera därför på huruvida du kan sköta den frakten själv, med en hyrd lastbil eller om du blir tvungen att anlita någon. Hur påverkar det din budget? Det är alltså mer än materialkostnaden som måste tas i beaktande.

Vissa arbeten bör genomföras av proffs

Enklare arbeten – i synnerhet sådana som inte har strukturell betydelse för en byggnad – kan en händig hemmafixare med fördel ta sig an. Att exempelvis lägga ett golv klarar de flesta med lite tålamod och noggranhet. Andra arbeten bör dock lämnas åt proffsen. allt fler väljer att använda skiffer till husfasaden och detta är ett typexempel på arbeten som bör överlämnas åt en meriterad yrkesman. Om en husfasad av skiffer inte monteras korrekt kan det leda till stora problem med plattor som lossnar, inträngande fukt och ojämnt slitage.

lycka-lite