Hur olika byggmaterial påverkar inomhusmiljön

Valet är byggmaterial är viktigt

Om du är på gång att bygga ett nytt hem eller kanske renovera det du redan har, funderar du sannolikt en hel del på alla de val som måste göras. En mycket viktig aspekt av konstruktionen av ett

Valet är byggmaterial är viktigt

hus är vilka material man väljer att bygga med. De flesta av oss tänker på material främst i avseendet estetiska hänsyn. Dock finns det naturligtvis många praktiska aspekter av ditt materialval som kommer att få stor påverkan på ditt framtida boende. Om du vill få ett bättre grepp om olika typer av byggmaterial är det en bra idé att prenumerera på nyhetsbrev från byggare och andra branschexperter. Då håller du dig á jour med de senaste utvecklingarna.

Byggare kan besvara dina frågor

När det gäller byggmaterialets praktiska egenskaper kan i korthet sägas att olika typer av material ger olika inomhusmiljö. De yttre förhållandena kring din byggnad kommer att ge olika grad av påverkan på din inomhusmiljö, beroende på vilka byggmaterial du väljer. Idag försöker man att i största möjliga mån undvika all påverkan av inomhusmiljön, för att kunna leva så energieffektivt som möjligt. Inte ens ventilationen är idag naturlig, utan måste tillgodoses med mer eller mindre komplicerade fläktsystem. Bakgrunden är att moderna hus görs energieffektiva genom att konstrueras så att de är absolut täta. Därmed läcker så lite värme som möjligt, samtidigt som det inte finns något självdrag som cirkulerar in frisk luft. Denna moderna byggstandard är naturligtvis högst beroende av vilka material man väljer. Inte bara måste de vara täta i sig själva, de måste också tillverkas med sådan precision och hög standard att de tillåter en absolut tät tillslutning. Allt från plasten i husets tätskikt till hur effektiv isoleringsmaterialen är kommer att ha avgörande effekt på exempelvis hur varm och torr luften är i ditt hem under olika väderförhållanden. Kom ihåg att alltid konsultera en kompetent byggherre innan du gör dina val. Det kan löna sig i längden!

lycka-lite