Trähus lagrar koldioxid

Efter att IPCC gjorde klart att det inte räcker med att begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader utan att en begränsning till 1,5 grader är nödvändigt för att undvika ett katastrofscenario så uppstår frågan hur detta ska lösas? Det pratas mycket om att sluta flyga eller att lämna bilen hemma till förmån för cykeln eller promenadskorna, men en sektor som det inte talas så mycket om är byggsektorn. Det är nämligen så att framställning av stål och betong är två mycket stora klimatbovar med stora koldioxidutsläpp som dessutom är svåra att begränsa även om det görs en del framgångsrika försök. Ståltillverkaren SSAB undersöker till exempel möjligheten att byta ut det idag nödvändiga och smutsiga stenkolet mot vätgas vars enda utsläpp är vatten, vilket givetvis vore ett stort framsteg för såväl klimatet som för stålverkens närmiljö. Nackdelen är att det väntade resultatet ligger långt fram i tiden och klimatet kan som bekant inte vänta. Detta kan framstå som en alltför stor utmaning. Hur bygger vi alla de hus som krävs för att lösa den stora bostadsbristen utan att använda de traditionella materialen stål och betong ?

Att byggmaterial påverkar inomhusmiljön är ingen nyhet men som vi nu sett kan val av material också påverka miljön globalt. Lyckligtvis finns det ett material som istället för att släppa ut koldioxid faktiskt lagrar den så länge som det byggda huset får stå kvar. Förutom att göra pappersprodukter som till exempel skrivblock, böcker och papperspåsar med tryck så är trä också ett alldeles utmärkt byggmaterial för att bygga hus, såväl stora som små. Givetvis innebär avverkning av träd att dessa träd inte längre kan fånga upp koldioxid genom fotosyntesen, men detta löser man enkelt genom att plantera nya träd för varje träd som avverkas. Eftersom nya träd ständigt avverkas samtidigt som fler träd planteras utan att de avverkade träden eldas upp eller förmultnar så innebär det att träet i de byggda husen tar upp koldioxid från det naturliga kretsloppet utan att släppa ut den igen, som till exempel är fallet med biobränsle. Därmed är trähus inte bara vackra och mysiga att bo i och titta på utan kan också utgöra en viktig del i lösningen på ett av vår tids stora klimathot, nämligen den globala uppvärmningen.

Vän av ordning kanske påpekar att det givetvis inte är miljömässigt hållbart att alla människor på planeten bor i enfamiljsvillor eller radhus, vilket givetvis är sant. Men just i detta nu pågår det flera byggprojekt av stora flerfamiljshus där det dominerande materialet som används är trä. Forskare vid KTH har till och med tagit fram ett genomskinligt trämaterial som gör det möjligt att värma upp huset genom solenergi.

Trä är alltså framtidens material för alla oss som önskar oss hållbara bostäder som värnar om såväl människors bostadsmiljö som den globala uppvärmningens begränsning.

lycka-lite