Bygga med kalksten

Ett byggmaterial som inte är så ovanlig som man kan tro är kalksten. Detta är en slags bergart och består utav kalkspat som är ett mineral. Detta är vanligtvis en bergart som är sedimentär, men det är inte ovanligt att den bildats utav en slags utfällning på kemiskt vis av kalcit och om så är fallet så blir bergarten sedentär istället.

Den absolut vanligaste kalkstenen är den sedimentära och denna blir till genom en slags avsättning av skalrester som kommer från fossiler som haft skal, som till exempel snäckor eller koraller och av kalkslam. Kalkstenens innehåll motsvarar helt enkelt den miljö som var när allt bildades. Om en kalksten skulle utsättas för tryck som är högt och även en hög temperatur i själva jordskorpan så blir den till marmor istället.

På Gotland och närmare bestämt i Slite ligger ett kalkstensbrott som är ett av de största i Sverige och i samhället Borghamn som ligger i Östergötland så har man faktiskt brutit detta i drygt 1 000 år. Tittar man på själva användningsområdet för kalksten så är det rätt många faktiskt. Man kan givetvis använda den till byggnadssten vilket är det vanligaste och man kan ha det till ornament. Tittar man på rätt många golv som finns i miljöer som är offentliga som till exempel på Stockholms Central, Arlanda eller Östersund flygplats så är de lagda delvis eller helt av kalksten. Man använder det även till att tillverka cement och murkalk, inom jordbruket till konstgödsel, man brukar använda det till att neutralisera ph värdet i sjöar som är sura och även vid tackjärnsframställning. Dessutom är det inte ovanligt i cellulosaindustrin.

En liten bit utanför orten Sala i Bergslagen finns det en kalksten som är över 1,8 miljarder år gammal och har bildats i en miljö som är vulkanisk. Kalksten går att hitta på lite olika platser i Sverige men vanligast är de på Gotland, Öland, Västergötland, Skåne, Östergötland, Dalarna och även en del i fjällen.

Under erorna mesozoikum och paleozoikum så bildades den största delen av de kalkstenar som finns här i Sverige och är rätt unga, bara 543 miljoner år ungefär. Det som kallas den lagrade ordoviciska kalkstenen har fått detta namn av bläckfiskar som är fossila som är ganska vanliga i den, den kallas också för ortocerkalksten. Så kallade karstbildningar domineras mest av just kalksten och är ganska vanliga i berggrunder. Dessa har bildats genom nederbörd som har ett PH värde som är lågt, detta regn löser i sin tur upp kalken och som då bildar en slags ihåligheter i grunden av berget, dessa ihåligheter blir grottor till slut. Korallgrottan som ligger i Jämtland är just en sådan och detta är den längsta grottan i Sverige och är hela 6 kilometer lång.