Gör byggprojektet till en terapisession

Kan man bygga och gå i terapi samtidigt? Nja, kanske inte bokstavligt, men rent tekniskt sett så är det möjligt. Man kan nämligen använda sitt byggprojekt som terapi. Precis som en del har yoga, träning, musik eller jobb som terapi, så kan även ett byggprojekt vara det. Istället för att se på ditt byggprojekt som något nödvändigt ont, kan du ta vara på tiden som en ren terapeutisk stund.

Att måla kan vara terapeutiskt

Många ägnar sig åt olika typer av hantverk på fritiden tack vare att det känns terapeutiskt och rogivande att göra det. De flesta typer av hantverksarbeten kan ha en positiv effekt på hjärnan, då man får göra en lågintensiv aktivitet som inte är varken fysiskt eller psykiskt påfrestande, men som ändå sysselsätter och får tiden att gå, samt tillåter hjärnan att tänka och reflektera över saker och ting.

Ska du ägna dig åt någon form av måleri kan du göra det som en stund av psykisk återhämtning. Dock kan det vara bra att ta hjälp med målningen om du inte är bra på det, så att det inte orsakar onödigt psykiskt lidande.

Gör inte bygget onödigt svårt

Oavsett vad du ska bygga eller måla är det viktigt att tänka på att inte göra processen onödigt krånglig. Om det är något moment som du känner är svårt att klara av själv så bör du ta hjälp av någon i din närhet eller av en expert. Dessutom är det extremt viktigt att tänka på säkerheten när du bygger. Använd rätt skyddsutrustning för att inte råka ut för en olycka som hade kunnat förebyggas. Fokusera på att göra bygget noggrant och ordentligt, samt att inte bränna ut dig under tiden. Ta paus och gör något annat med jämna mellanrum för att hålla ångan uppe.

lycka-lite