Olika sorters plast

Plast är också ett byggmaterial men detta är ett ganska brett område och det är en stor grupp med syntetiska material eller halvsyntetiska material och plast används i en mängd olika områden allt från enkla förpackningar till medicinsk teknik och inom industrin. Plast är en tillverkning som består av 1 eller utav flera polymerer som man sedan blandar med olika tillsatser. En så kallad polymer är en molekyl som är ganska stor och denne består av olika små och många molekyler som är identiska och dessa har man då bundit ihop och skapat en kedja som är lång. Dessa molekyler som upprepas kallas för monomerer. Dessa består av föreningar som är organiska förutom silkoner.

Man kan säga att man kan dela upp plast i två stycken huvudgrupper, dessa är härdplaster och termoplaster. Termoplasten blir mjuk när man smälter den och kan på så sätt formas till det man vill och härdplasten kan inte smältas ner alls, gör man detta så förstörs strukturen helt. Plast är ett ganska ungt material och slog väl inte igenom förrän i mitten utav 1900 talet men ökar med runt 10 procent i tillverkning varje år och har gjort det sedan dess.

lycka-lite