Bygga med tegel

Tegel är ett mångsidigt byggmaterial som länge har varit populärt, och som har använts av människan i tusentals år; de första brända tegelstenarna användes omkring år 1 800 f.Kr. Den äldsta tegelbyggnaden i Skandinavien är Roskilde domkyrka, som uppfördes under 1170-talet. Tegel har sedan dess varit ett vanligt byggmaterial för just kyrkor i samtliga nordiska länder. Den första svenska tegelbyggnaden tror man är Gumlösa kyrka, som invigdes år 1191.

En annan känd, historisk byggnad av tegel i Sverige, om än inte i närheten så gammal som de ovan nämnda kyrkorna, är Stockholms stadshus. Teglet i denna byggnad förtjänar lite extra uppmärksamhet, då det är speciellt på flera sätt. Till att börja med är teglet så kallat munktegel, vilket är samma typ av tegel som användes i slottet Tre Kronor i Stockholm. Stadshusets arkitekt, Ragnar Östberg, var mycket inspirerad av detta slott, och bestämde sig därför för att använda samma typ av tegel i sin egen byggnad. Något annat som är speciellt är att man av de totalt åtta miljoner tegelstenar som användes i Stadshuset handslog den miljon tegelstenar som skulle bilda fasaden. Detta gjorde man framförallt av två anledningar: dels för att man var inspirerad av den nationalromantiska stilen, där man idealiserade äldre hantverkstekniker, dels för att Östberg ville att Stadshuset skulle se äldre ut än det faktiskt är (det byggdes mellan 1911 och 1923).

Om man väljer att använda sig av tegel i sitt byggprojekt är man med andra ord inte ensam, utan har en lång historia att luta sig tillbaka mot. En fördel med tegel är att det är ett material som passar lika bra ute som inne (något som Östberg återigen använde sig av när han lät väggarna i Blå Hallen förbli i rött tegel). Man kan dessutom använda tegel för annat än väggar, till exempel om man vill bygga en eldstad. För det behöver man dock inte bara tegel, utan också ved att elda med. På Kellfri.se hittar du bland annat vedsäckar i olika storlekar, så att du kan elda och hålla dig varm hela vintern.

Något annat som gör att tegel är ett populärt byggmaterial än idag är att det är ett naturmaterial, som alltså inte innehåller några kemikalier och som inte belastar miljön när det framställs. Dessutom är tegel starkt och slittåligt – det har hög bärkraft, och medför minimal risk för sprickbildning. I dagens samhälle, när hållbarhet blir en allt viktigare fråga som fler och fler blir medvetna om, är det därför inte konstigt att tegel, som är både tåligt och miljövänligt, fortsätter att vara ett av de vanligaste byggmaterialen.

lycka-lite